Inspector Gadget
prev.
play.
mark.
next.

:48:00
Znam da nisam bio pravedan.
:48:03
Zatrpan sam poslom. Radiæeš
na sluèaju Bredford.

:48:07
Vodiæeš sluèaj Bredford...
:48:12
Ne mrdaj!
:48:15
Pucajte!
:48:20
Zbogom, momci.
:49:01
Dame, ne sviða mi se ovo.
:49:05
Šta bi ujak radio ovde?
:49:10
Sigurno je ovde? -Naravno.
Nasledio sam tragaèki njuh.

:49:24
Zbog ovoga sam napustio Tokio!
:49:39
Ne sviða mi se ovo. Znam
šta rade psi kad su nervozni.

:49:43
Stani!
:49:45
Ujka Džone!
:49:48
Ujka Džone!
:49:57
Ne!
:49:59
Ujka Džone, probudi se!

prev.
next.