Les Enfants du marais
prev.
play.
mark.
next.

1:41:01
Èudilo bi me. U svakom sluèaju,
pijmo u njegovo zdravlje.

1:41:04
U zdravlje, Deda!
1:41:50
Više neæe doæi.
-Zatvori vrata, smrznuæemo se.

1:42:17
Dobar dan, gospoðo.
-Dobar dan.

1:42:20
Je li Pjero tu?
-Uðite.

1:42:29
Pjero?
1:42:35
Pjero?
1:42:39
Dobar dan, Pjero.
-Dobar dan.

1:42:45
Nije prava.
Izvoli, za tebe je.

1:42:50
Tvoj deda je bio èuveni lovac
na žabe. -I jeo ih je žive.

1:42:57
Samo hrabro.

prev.
next.