Man on the Moon
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:01
Самият аз не го харесвам.
:01:04
Най-важните събития в живота ми
:01:07
са напълно променени
и обърнати с главата надолу,

:01:13
за да се получи драматичен ефект.
:01:18
Така че...
:01:20
Аз реших да изрежа
всички простотии.

:01:27
Сега филмът е много по-кратък.
:01:35
Всъщност... това е краят на филма.
:01:42
Много благодаря.
:01:54
Не се шегувам. Довиждане.
:01:58
Чупка!

Преглед.
следващата.