Muppets From Space
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:44
Hey, beni bekleyin!
:01:47
Gemiyi bekletin!
:01:50
Geliyorum!
:01:52
Nuh! Bay Gemi!
Buradayým.

:01:56
Zor yetiþtim. Bensiz
gideceksiniz sandým...

:02:02
Hey, Bay Nuh, efendim...
:02:06
...ben de geleceðim.
:02:09
Sen nesin ki?
:02:11
Ýyi soru.
:02:13
Teknik olarak söylemek...
:02:15
...gerekirse, beni "herneyse"
cinsine sokabilirsiniz.

:02:18
Ne demek bu?
Hangi türdensin?

:02:24
Bilmiyorum.
Sanýrým, benden bir tane var.

:02:30
O halde kaderine küs!
:02:35
Durun!
:02:43
Evet, bayým?
:02:45
Buna ihtiyacýn olabilir.
:02:50
Ama...

Önceki.
sonraki.