Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:10
Извинете... Пардон...
:04:36
Едуард Джонсън
:04:46
Благодаря.
:04:52
"100... 200... 300.
:04:56
Приятен ден, г-н Джонсън."
:04:59
Точно по мярка ви е.
Как ще платите?

:05:20
ЗАЛОЖНА КЪЩА "ЛЪКИ"
:05:30
Господине?
:05:35
- 900 за всичките.
- Дай да видя оня "Магнум".

:05:42
Същият.

Преглед.
следващата.