Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:02
Какво?
:19:04
Не те разбрах?
:19:07
Нямаш проблем.
:19:39
Хайде, г-це Портър,
нямам време за губене.

:20:01
- Тук ли е г-ца Портър?
- Госпожа Портър.

:20:10
Добре, все едно.
:20:15
Копеле гадно!
:20:20
Ставай. Обърни се. Стани.
:20:28
Какво намираме тук?
:20:32
Колко са?
:20:34
- Два бона.
- А това?

:20:37
Хелий, ти как мислиш?
Хероин, естествено!

:20:52
Вал Резник.
:20:55
- Къде е?
- Искаш да знаеш къде е?


Преглед.
следващата.