Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:14
Търся Артър Стегман.
:22:17
Няма го. С нещо да помогна?
:22:20
Не можеш. Къде е той?
:22:23
Не знам. Няма го.
:22:28
Предположи.
:22:33
Предположи къде е.
:22:45
У дома ли си е?
:22:50
Що не идеш да си го навреш?
:22:56
- Добре, хвърлям. Този е мой.
- Хайде... Този път съм аз.

:23:08
Един човек те търси.
:23:14
Търся Стегман.
:23:21
Ти пък кой си?
:23:24
Казвам се Портър.
:23:26
Портър, това ми прилича
на... нападение.

:23:33
Портър май обича
да се съпротивлява при арест.

:23:40
Стига бе, недейте тук!
Той иска само да си поговорим.

:23:44
Прав ли съм? Нали не бъркам?
:23:50
- Ти ли си Стегман?
- Може би. Какво искаш?

:23:57
Момчето ти не направи доставката.

Преглед.
следващата.