Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

:39:00
Ти си професионалистка.
Дръж си устата, ако ти се живее.

:39:08
Моите 70 бона. Искам ги.
:39:12
- Нямам ги в момента.
- Къде са?

:39:15
Всичките 130 000 са в Групата.
Дадох им всичко.

:39:23
Кажи им, че си им дал
чужди пари и си ги вземи.

:39:27
Не мога.
Не ги познаваш тези...

:39:32
Ти ще ме убиеш, независимо
дали ще ти ги върна, или не.

:39:36
Добре, ще намеря парите.
:39:38
Дай ми само няколко дни...
Какво правиш?!

:39:42
- По обяд. Утре. Кажи го.
- Добре.

:39:48
Нали не ми се сърдиш?
Направих каквото трябваше.

:39:53
- Трябва да оцениш това.
- Да, оценявам, че...

:39:56
Не, не! Недей! Моля те.
:39:59
Позволи на мен.
:40:09
Кучка!
:40:24
Остави я да работи.
:40:38
Обичам те, бейби.
:40:41
И още много ще те обичам.
:40:50
Не, почакай.
:40:57
Утре. По обяд.

Преглед.
следващата.