Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:21:05
- Да се басираме ли?
- Не, не искам.

1:21:09
- Вече съм със 150 вътре.
- 150 няма да ми докарат яхтата.

1:21:15
По-добре да донесе нещо.
1:21:18
Ние сме Холанд и Ван Оуен
от Вътрешни разследвания.

1:21:26
Що не се дръпнете?
Не виждате ли, че сме в засада?

1:21:29
- Излезте от колата, моля.
- За какво?

1:21:33
Излезте от колата, детективи.
1:21:48
- Какво става бе?
- Знам ли.

1:21:52
Това вашата значка ли е?
Която сте обявили за изчезнала?

1:21:58
- Къде я намерихте?
- Къде точно я загубихте?

1:22:05
Това ваше ли е?
1:22:13
- Това е Портър. Следвай го.
- Държа го, копелето.

1:22:36
Влизай, Портър.
1:22:44
Затвори вратата.
1:22:50
Сложи палавника на пода.
1:22:54
Бавно!

Преглед.
следващата.