Payback
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:25:12
Кои сте вие? Какво правите?
1:25:14
Ей, дебелак!
1:25:17
На теб говоря.
1:25:46
Престанете. Престанете.
Мразя това. Мразя го!

1:25:55
Погледни тая дупка!
Портър, какво ти става?

1:26:00
Просто ни кажи къде е,
за да се махнем оттук!

1:26:13
Късно е вече.
1:26:18
Нищо не иска да каже.
1:26:21
Иска да бъде пребит, това е.
1:26:28
Ето ги. 130 000.
1:26:36
Това ще ти е
единственият контакт с тях.

1:26:38
Предлагам ти сделка - кажи къде е
Джони и ще те довърша бързо.

1:26:44
Обещавам, че няма да научиш
какъв е вкусът на лявата ти топка.

1:26:51
Но ако по него има и драскотина,
това ще продължи 3 седмици.

1:26:56
Ще ти правя кръвопреливане,
ако трябва, за да те държа жив.


Преглед.
следващата.