Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:05
Vydám tì
za odmìnu tomu sdružení.

1:23:09
Možná mi za to nabídnou èlenství.
A budu finanènì zajištìnej.

1:23:13
Doktor a zubaø zadarmo.
1:23:16
Doprovodím tì dovnitø.
1:23:19
Pøivedu tì tam živýho.
1:23:22
Pokud nebudeš moc divokej.
To bych tì musel zkrotit.

1:23:30
Snad mì nechceš zabít?
1:23:40
Pus ho!
1:23:43
Okamžitì.
1:23:49
Sakra, sakra, sakra.

náhled.
hledat.