Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:36:26
.קדימה, פורטר
.היה נחמד.להתראות, ילדון

1:36:29
! תחזרי
1:36:31
!כלבה
1:36:33
.בוא, פורטר. הולכים
1:36:35
?מה עיכב אותך כל כך
1:36:39
.תיכנס, פורטר
1:36:43
.תיכנס
1:36:45
.כלב טוב
1:36:50
?אלוהים, מה קרה לך
1:36:53
.היכו בי בפטיש
1:36:55
?אתה בסדר
1:37:07
.השגת אותו
1:37:08
.קלי-קלות
1:37:15
?לאן
1:37:18
.פשוט סעי, בובה
1:37:25
...נסענו לאכול ארוחת-בוקר
1:37:28
.בקנדה
1:37:31
:עשינו עסקה
1:37:33
...אם היא תפסיק לעסוק
.בזנות

1:37:35
.אני אפסיק לירות באנשים
1:37:40
.אולי המטרות היו נשגבות מדי

תצוגה.
הבא.