Payback
prev.
play.
mark.
next.

:08:01
Ne riješiš li se ti njih,
one se riješe tebe.

:08:06
Nije li brak super?
:08:35
Porter?
:08:37
Nisi mrtav.
:08:42
Što æeš sad? Ubiti me?
:09:49
Ne sada. . .
:09:54
Skidaš se.

prev.
next.