Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:29:02
Fieldingova 24.
1:29:05
Stan broj 11.
1:29:10
Razumjet æeš što ti baš
posve ne vjerujem.

1:29:15
Strpajte ga u prtljažnik.
Povest æemo ga.

1:29:19
Idemo, frajerèino.
1:29:47
Vas dvojica èuvajte ulaz.
1:30:01
Jebi ga! Hajde, Porter. . .
1:30:10
Uèini mi uslugu. Daj vatre.

prev.
next.