Payback
prev.
play.
mark.
next.

:25:01
Ha tudnám, se mondanám meg.
:25:04
- HoI taIáIkozott a futárraI?
- A céInáI.

:25:08
HaIott?
:25:09
Õ nem, de a nõ
túIadagoIta magát.

:25:13
Na és? Miért izgatja?
:25:15
A férje vagyok.
:25:18
Ugye, nem fog megöIni?
:25:24
A gyerekek eIõtt mégse Iehet.
:25:27
HoI van?
:25:33
Nem tudom.
:25:35
Ez az igazság!
:25:36
Tegnap este száIIítottak.
1 hónap múIva taIáIkozom veIük.

:25:42
Miért oIyan fontos ez neki?
:25:45
Szerintem féI a IánytóI. . .
:25:48
. . .Mrs PortertõI.
:25:50
Én így Iátom.
:26:01
Nem tudok semmit!
:26:03
Régóta ismerjük egymást VaIIeI.
:26:05
3 hónapja kért tõIem
egy szívességet.

:26:07
JóI jött a havi egy rongy
kiegészítés. Miért ne?

:26:11
Erre maga meg akar öIni.
Azért ennyire nem szeretem VaIt.

:26:16
A városban van.
Többet nem tudok.

:26:19
Honnan tudja?
:26:21
- Mondta.
- Mikor?

:26:24
Amikor itt járt.
Visszavették a Céhbe.

:26:28
Visszatért, jóI megszedte magát.
:26:30
Nagyon feIdobott.
:26:32
Üzenem, hogy
Porter is visszatért.

:26:35
És kéri a pénzét.
:26:38
Vagy kinyírIak,
ha eImentek a gyerekek.

:26:44
Mikor mondjam eI neki?

prev.
next.