Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:03:01
Co ty robisz?!
:03:04
Cicho. Uzdrowiłem cię.
:03:09
PaIant.
:03:15
- IIe jestem winien?
- 2 doIary 98 centów.

:03:35
Sukinsyn.
Moje papierosy!

:04:10
Przepraszam.
:04:36
Edward Johnson
:04:46
Dziękuję.
:04:52
Sto. . .
:04:54
dwieście. . .
:04:55
trzysta.
:04:57
Miłego dnia, panie Johnson.
:04:59
Jak uIał.

podgląd.
następnego.