Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:05:01
Płaci pan gotówką?
:05:20
LOMBARD
:05:35
Dam za nie 900 doIarów.
:05:37
Pokaż to Magnum.
:05:42
Tak, to.
:06:06
Pięć stów i spIuwa.
:06:11
Ma pan dokumenty?
:06:13
Oczywiście.
:06:27
Przykro mi, ta karta
została zabIokowana.

:06:31
NiemożIiwe.
:06:33
Próbowałem dwa razy.
Może ma pan inną?

:06:35
Niech pan próbuje.

podgląd.
następnego.