Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:13:04
IIe potrzebujesz?
:13:07
DzieIimy się po połowie.
:13:09
Pytałem, iIe musisz im zwrócić?
:13:16
Syndykatowi.
:13:19
IIe?
:13:20
- KIanowi?
- Może być.

:13:22
Wiesz o wszystkim.
:13:25
Cześć, maIutka.
:13:29
1 30 kawałków.
:13:38
NajIepsze, że ChinoIe
nie pójdą z tym do gIin.

:13:43
I są mniej wrażIiwi na bóI.
:13:45
Zauważyłeś coś szczegóInego?
:13:48
Są groźni. Sami
mistrzowie kung-fu.

:13:51
- O co chodzi?
- Nie zapinają pasów.

:13:57
Załatwimy ich w piątek.
:14:14
Ho, ho, ho.
:14:58
Popatrz.

podgląd.
następnego.