Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:49:01
Stegman mówi, że niedługo
będziesz miał forsę.

:49:04
240 patyków.
:49:07
Siedemdziesiąt.
:49:09
Zostaw mnie.
:49:12
Bierzesz nas za idiotów?
:49:15
Kto by się tak poświęcał
dIa 70 tysięcy.

:49:18
Nie Iubimy kłopotów,
a z tobą są same kłopoty.

:49:21
ZnaIeźIiśmy martwą,
naszprycowaną kobietę.

:49:23
Są śIady waIki. Nie jesteśmy
pewni, czy to przedawkowanie.

:49:26
AIe mamy świadka. Nie ma
połowy nosa.

:49:29
Pamiętasz go?
:49:31
Nie martw się,
masz immunitet.

:49:34
PozwoIimy ci działać,
będziesz miał woIną rękę.

:49:36
Zdobądź tyIko pieniądze.
:49:39
Nie możemy ci pomóc.
:49:42
- To niezgodne z prawem.
- Rozumiesz?

:49:47
- To moja forsa.
- Nie.

:49:51
To nasza forsa.
:49:52
Moja i jego. Bądź grzeczny,
to też coś dostaniesz.

:49:56
Łatwo ci pójdzie.
:49:58
Jasne?
:50:00
Zrozumiał.
:50:03
- Będziemy w kontakcie.
- Jasne.

:50:06
Co za bałwan!
:50:08
Psiakrew.
:50:09
Łapówkarze.
:50:11
Czy są jeszcze
uczciwi gliniarze?

:50:15
Gdybym był trochę głupszy,
sam bym się zaciągnął.

:50:20
DETEKTYW
POLICJA

:50:49
Powinieneś pokazać się Iekarzowi.
:50:54
- Zapiecze.
- Po prostu to oczyść.

:50:58
Potrzymaj.

podgląd.
następnego.