Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:53:09
Brakowało mi ciebie.
:53:11
Brakuje mi ciebie.
:53:21
Nic nie mów.
:53:24
Nie mogę.
:53:29
Mam robotę.
:54:20
Gdzie on jest?
:54:25
Gdzie Porter?
:54:28
W sypiaIni.
:54:44
Bardzo ranny?
:54:48
Lada moment przyjdzie Iekarz.
:54:50
Gówno prawda.

podgląd.
następnego.