Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:11:02
Nie dadzą nam spokoju,
dopóki nas nie zabiją, prawda?

1:11:08
Tak.
1:11:14
Przepraszam.
1:11:16
Że cię w to wciągnąłem.
1:11:21
Więc dIaczego?
1:11:25
Nie jesteś głupi.
Nie potrzebowałeś mnie.

1:11:31
DIaczego więc?
1:11:35
Może masz rację.
1:11:39
Kiedy wróciłem,
nie miałem nic.

1:11:46
Ani życia, ani nadziei.
1:11:50
Ciebie jednej mi nie zabraIi.
1:11:56
Nie mogłem się oprzeć.
1:12:00
Ty mi pomogłaś uwierzyć,
że nie jestem w piekIe.

1:12:06
Więc wyjedźmy stąd.
1:12:09
- Nie.
- DIaczego?

1:12:10
Sama powiedziałaś. Będą nas
szukać, aż nas pogrzebią.

1:12:16
Więc?
1:12:18
My pogrzebiemy ich pierwsi.

podgląd.
następnego.