Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:28:02
Słucham.
1:28:15
Temu dała, bo grzeczniutki.
1:28:21
Zaczyna przypominać kotIet.
1:28:26
Zostało osiem.
1:28:29
Potem koIana.
1:28:30
Zgadnij, gdzie zajrzymy później.
1:28:34
Gdzie on jest?
1:28:46
FieIding. . .
1:28:49
24.
1:28:52
Pokój 1 1 .
1:28:57
Chyba rozumiesz,
że nie do końca ci ufam.

1:29:02
Do bagażnika z nim.
Pojedzie z nami.

1:29:06
Chodź, twardzieIu.
1:29:34
PiInujcie wejścia.
1:29:48
Szybciej, Porter.
1:29:58
Masz ogień?

podgląd.
następnego.