Payback
prev.
play.
mark.
next.

:12:06
Val bi ipak razgovarao
sa tobom.

:12:11
Žalim, dušo.
:12:14
Da mu kažem da opet nazove?
:12:17
Ne, razgovaraæu sa njim.
Bar æe prestati da gnjavi.

:12:26
Da, kao i uvek. A ti?
:12:29
Da, dobro, dobro...
:12:32
Zašto? Sad si tamo?
:12:37
Nema frke, Val. Mi smo
njima svi isti.

:12:42
lsta ekipa. Primopredaja je
dvaput nedeljno.

:12:45
Utorkom i petkom, uvek izmeðu
11 i 12, na istome mestu.

:12:50
Kineska praonica novca.
:12:55
Koliko je novca u torbi?
:12:57
lzmeðu 350 hiljada i pola miliona.
:13:05
A koliko tebi treba, Val?
:13:07
Delimo po pola.
:13:09
Ne, koliko ti treba
da bi te opet primili?

:13:17
U "sindikat".
:13:19
Koliko?
:13:21
- Misliš na "Zadrugu"?
- Svejedno.

:13:23
lsuse, pa ti sve znaš!
:13:26
Zdravo, zlato.
:13:29
130 somova.
:13:39
Najlepše je to što se neæe obratiti
muriji. Sve zadrže "u kuæi"!

:13:43
l ne oseæaju bol poput nas.
:13:45
Da li si nešto primietio
u vezi sa njima?

:13:48
lzgledaju opako. Verovatno
znaju sva kung-fu sranja.

:13:51
- Nešto mi je promaknulo?
- Nisu zavezali pojaseve.

:13:57
Udariæemo ih u petak.

prev.
next.