Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:10:01
Dovoljno teška za
tucanje oraha.

1:10:03
Vidimo se, Rocky!
1:10:07
Samo tako nastavi!
1:10:10
Niko ne voli majmuna za vratom.
A ja sam ih imao trojicu.

1:10:15
Sputavali su me.
1:10:18
Morao sam da olakšam teret.
1:10:57
Gde si bio?!
1:10:58
Obavljao sam neke poslove.
Poveæavao naše izglede.

1:11:03
Neæe odustati dok nas
ne ubiju, zar ne?

1:11:08
Neæe.
1:11:14
Žao mi je.
1:11:17
Žao mi je što sam te
upetljao u ovo.

1:11:21
Pa zašto si?
1:11:26
Pametan si.
Nisam ti bila potrebna.

1:11:31
Pa koji je razlog?
1:11:35
Možda imaš pravo.
1:11:39
Kad sam se vratio,
vratio sam se bez ièega!

1:11:46
Bez života, bez nade...
1:11:50
Ti si jedina dobra stvar u
životu koju mi nisu oduzeli.

1:11:56
Nisam mogao drugaèije.

prev.
next.