Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:25:18
Ko ste vi?! Šta to radite?!
1:25:20
Hej, debeli!
1:25:22
Da, tebi se obraæam!
1:25:52
Prestanite!
1:25:55
Mrzim ovo!
1:26:00
Gle ovo smrdljivo mesto!
Koji ti je ðavo, Porter?

1:26:05
Samo nam reci gde je
pa da odemo odavde.

1:26:08
Ma daj!
1:26:19
Sad je prekasno.
1:26:24
Ne želi ništa da kaže.
1:26:26
Samo želi da ga premlatimo.
1:26:34
Evo!
1:26:35
130 hiljada!
1:26:41
To je najbliže što æeš
mu se ikada približiti.

1:26:44
Ali možemo da se dogovorimo.
1:26:46
Reci mi gde je John i
brzo æeš umreti.

1:26:49
Neæeš morati da okusiš
svoje levo jaje.

1:26:56
Ako opazim i modricu na njemu,
muèiæu te tri nedelje.


prev.
next.