Ring
prev.
play.
mark.
next.

:01:02
Hirojuki Sanada
:01:06
Po romanu
Suzukija Koðija (Kadokava Šoten)

:01:09
Scenario
Takahaši Hiroši

:01:15
Režija:
Hideo Nakata.

:01:34
5. septembar, nedelja.
:01:39
Kažu da je jedan osnovac
sa porodicom noæio na Izuu.

:01:45
Hteo je, jel'te,
da izaðe da se igra,

:01:48
ali nije hteo da propusti
TV emisiju koju je uvek pratio u Tokiju,

:01:51
pa ju je snimio na videu
u sobi pansiona.

:01:54
Ali, naravno, TV kanali se na Izuu
razlikuju od onih u Tokiju.

:01:57
Na Izuu je taj kanal bio prazan,
pa je na traci trebala da bude statika.

:02:01
Ali kada se deèak vratio kuæi i pustio snimak,
na ekranu se odjednom pojavila ta žena...

:02:06
"Za nedelju dana
æeš umreti!", rekla je.

:02:09
Klinac je skroz odlepio i zaustavio
video. I baš tada je zazvonio telefon.

:02:12
Digao je slušalicu, a jedan
glas mu je kazao: "Video si to, zar ne?".

:02:15
Taèno nedelju dana kasnije,
u isto vreme... deèak je umro!

:02:29
Šta je bilo, Tomoko?
:02:34
Ko ti je to isprièao?
:02:37
Ma to je rekla-kazala.
Pa, svi o tome prièaju.

:02:39
Joko ti je isprièala?
:02:40
Ne, nije to bila Joko.
:02:45
Šta ti je?
:02:51
Onomad... i ja sam videla
taj èudni video snimak.

:02:56
Gde?
:02:59
Sa Joko i ostalima.

prev.
next.