Ring
prev.
play.
mark.
next.

1:22:04
Možda joj otac nije
bio ljudsko biæe.

1:22:16
Nestali su tragovi.
1:22:20
Gotovo je.
1:22:24
Vodim te kuæi.
1:23:17
Odmori se.
Ja imam rok da završim èlanak.

1:23:26
Hvala.

prev.
next.