Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:08:32
Pasoši.
1:08:41
Ne mogu da verujem koje si dobro uèinio.
1:08:44
To æe uèiniti toliko ljudi sreænim.
1:08:47
Jesi li pio ranije šampanjac?
1:08:52
Starim Scorpionima
u San Gimignano.

1:08:55
Da vidimo hoæe li ih razveseliti,
ali ovo je naša tajna.

1:09:05
Sad pre tvoje sledeæe msiije...
1:09:08
Šta misliš o veèeri u vili?
1:09:12
Mislim da mogu da skrèkam kokošku
prièaæemo o slikama--

1:09:16
Èetvrtak veèe, 9:00.
1:09:21
Mislim da æu biti slobodan.
1:09:23
Oh, misliš da æeš biti slobodan.
1:09:25
Cigarete šampanj,
"mislim da æu biti slobodan--"

1:09:29
Jesmo li sada èovek?
1:09:32
- Moguæe.
- I to zgodan èovek.


prev.
next.