Tea with Mussolini
prev.
play.
mark.
next.

1:47:01
Ne, ne pusti me! Ne!
1:47:27
Gospo, gospo, gospo.
1:47:30
Dama sa psom.
1:47:31
Vezala se
za jedan od kula.

1:47:42
Imate pet sekundi da se sklonite. Razumete li?
1:47:45
Pet sekundi.
1:47:47
- Stop!
- Jedan, dva--

1:47:49
- Stop!
- Tri--

1:47:51
Prekinite ovu ludost odmah!
1:47:53
Nemate pravo da ih dignete u vazduh!
U stvari nemate pravo ninašta!

1:47:56
- Da li me razumete?
- Sklanjajte se matore budale!

1:48:00
Nismo mi matore budale!
Èuvaj taj. Hajde.

1:48:13
Sklanjaj je!
Samo zamisli kakav æeš heroj biti kad digneš starice u vazduh!

1:48:19
Daæe ti gvozdeni krst za to!
1:48:21
Uæuti matora budalo!

prev.
next.