Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:17:00
Houston nu ar fi ajuns nicãieri
dacã n-ar fi fost Warren Moon.

:17:03
- ªi Randall Cunningham ?
- Nu vorbi cu el.

:17:05
Eagles nu vor ajunge
în finala de fotbal cu Cunningham.

:17:08
Doug Williams nu numai cã a dus
Redskins în finalã, dar au ºi câºtigat.

:17:13
Sunt mulþi pasatori negri
foarte buni.

:17:16
Sã vedem
ce-þi poate pielea.

:17:19
Cretinule ! Nu vei nimeri
niciodatã un irakian.

:17:21
Ba da.
O sã-i zbor creierii !

:17:24
Dacã vorbeºte aºa, ignorã-l !
Altfel o sã facã mai rãu.

:17:26
Ai dreptate.
Câteodatã nu mã pot abþine.

:17:29
Fii atent !
:17:38
- Ce a fost asta ?
- Am pus explozibil în minge.

:17:41
De ce ?
:17:43
Aþi spus cã, dupã ce ne îndepãrtãm de
tabãrã, putem sã tragem câteva focuri.

:17:45
Câteva focuri de armã.
:17:48
N-am avut parte de acþiune.
:17:50
- Vrei actiune ?
- Da, domnule.

:18:05
Asta voiai ?
:18:09
Am lansat
multe bombe aici...

:18:12
...ºi am îngropat
multi oameni de vii.

:18:14
Singura acþiune pe care am vãzut-o a fost
la CNN, în afarã de focul tras de Troy.

:18:18
- L-ai împuºcat în gât, nu ?
- Asa este.

:18:20
Ticãlosul ! L-a luat
de la 400 de metri.

:18:23
I-a zburat capul.
:18:25
A fost excelent.
:18:26
ªtii ceva despre
plãgile prin împuºcare ?

:18:28
Nu.
:18:30
Cel mai groaznic când eºti împuºcat,
cu condiþia sã supravieþuieºti,...

:18:33
...este septicemia.
:18:35
Infecþie în sânge.
:18:36
Sã zicem cã esti
nimerit de un glonþ.

:18:38
Acesta creazã
o cavitate de tesut mort...

:18:41
...care se umple de puroi
si bacterii. Esti terminat.

:18:50
Dar noi nu vom trage deloc.
:18:52
Ca sã fim siguri,
vom face o repetiþie.

:18:56
Puneti-vã costumele !
:18:58
Sã presupunem
cã vaca este un gardian.


prev.
next.