Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:51:13
Iubito, eu sunt.
:51:16
Dumnezeule !
Speram sã fii tu.

:51:19
Eu sunt, iubito.
:51:21
Plânge copilul.
:51:23
Ce mai face ?
:51:24
N-a dormit bine, iar mama s-a
întors la muncã. Sunt foarte obositã.

:51:28
- As fi vrut sã fiu acolo.
- Când vii acasã ?

:51:32
De asta mã ocup acum.
:51:34
Am vãzut un anunþ de-o slujbã în
computere. Sã-þi aranjez un interviu ?

:51:37
- Iubito, ascultã-mã...
- Pe ce datã vii acasã ?

:51:40
Nu ne-au spus data exactã.
:51:42
Dacã-mi spui când vii,
aº putea sã-þi aranjez interviul.

:51:44
- Ascultã-mã !
- Ce s-a întâmplat ?

:51:47
- Ce-a fost asta ?
- A explodat peretele.

:51:49
Parcã rãzboiul se terminase.
:51:50
Da si nu. Poti sã suni
:51:53
Ce vrei sã fac ?
:51:55
Spune ofiþerului de serviciu cã-s blocat
într-un buncãr lângã Karbala, 223 nord.

:51:59
223 nord, lângã Karbala.
:52:01
- Totul e bine ?
- Nu vreau sã-þi faci griji.

:52:04
Am încercat sã fac
ceva pentru familie.

:52:07
Vreau sã stii...
:52:09
Ce sã stiu ?
:52:10
- Cã te iubesc.
- Spune-mi ce se întâmplã !

:52:11
Spune-i lui Krystal cã o iubesc.
:52:14
Spune-i cã-s bogat ºi cã, dacã totul
merge bine, o sã am grijã de ea.

:52:18
Ce tot spui acolo ?
:52:19
Trebuie sã închid.
Te iubesc !

:52:34
Spiritele sunt foarte agitate
ºi muzica exuberantã.

:52:36
Trupele sãrbãtoresc
eliberarea Kuweitului.

:52:40
Atmosfera este
veselã ºi agitatã...

:52:44
Sunt prizonierã lângã un buncãr.
La naiba ! Stai !

:52:47
Sunt þinutã prizonierã de trupele
irakiene lângã oraºul nisipos...

:52:51
Stop !
:52:52
Iar ai spus ''oraº nisipos'' .
:52:55
Cui îi pasã ce am spus ? Aici mor
oameni, pentru numele lui Dumnezeu !

:52:58
Si de soldatul
gogoman nu-þi pasã ?


prev.
next.