Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:05:02
Ati încãlcat acordul de încetare
a focului si cred cã ati furat aurul.

:05:05
Nimeni nu ºtie unde sunteþi, nu ?
Armata voastrã nu stie.

:05:09
Vã pot trimite în închisoarea din
Bagdad. Nu v-ar gãsi nimeni acolo.

:05:17
- Le pasã ?
- Cui ?

:05:19
Armatei îi pasã de copiii din lrak ?
Vã veþi întoarce sã ne ajutaþi ?

:05:23
Nu.
:05:38
Armata...
:05:40
...se va întoarce
ca sã ajute oamenii ?

:05:43
Spune adevãrul.
:05:45
Nu ne duce cu zãhãrelul.
:05:47
Ãsta e adevãrul.
:06:18
Doare ?
:06:21
Te-am întrebat ceva !
Te doare ?

:06:24
Da, mã doare.
:06:27
Mi-ati bombardat familia.
Stii asta ?

:06:31
Mi-aþi distrus casa,
întreaga stradã.

:06:34
Sotia mea a fost strivitã
de un zid imens de beton.

:06:38
ªi-a pierdut picioarele.
:06:40
A trebuit sã i le amputeze.
:06:43
- E oribil.
- Poftim ?

:06:46
Am spus cã e oribil.
:06:48
Dumnezeule, nici mãcar nu þi-am spus
lucrul cu adevãrat oribil.

:06:54
Fiul meu...
:06:56
...a fost omorât
în patul lui.


prev.
next.