Three Kings
prev.
play.
mark.
next.

:30:02
Plecãm !
Dle maior,...

:30:04
...vrei sã ne ajuþi ?
:30:07
La naiba !
:30:29
Ce s-a întâmplat ?
:30:30
Poþi sã respiri ?
:30:33
Poþi sã respiri ?
:31:05
I-a intrat aer în cavitatea toracicã
ºi îi striveºte plãmânii.

:31:49
E mai bine ?
:31:51
E mai bine ?

prev.
next.