Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:30:02
Защо не изравним мястото със земята?
:30:04
Вътре има биохимични оръжия.
:30:06
Не можем да си позволим отровен облак летящт над половин Тексас.
:30:12
Доведете експерт по химическите оръжия.
Искам да неутрализирам всяка--

:30:17
Кои са тия?
:30:20
Господи Исусе.
:30:51
UNlSOLs.
:30:54
Огън!
:31:11
-Продължавай да стреляш!
:31:13
Поразени са сър!
:31:15
Хопкинс,Батен, отидете там.
Проверете ги!

:31:46
Намираме се в комплекса Раян-Лантроп...
:31:48
...можем да потвърдим
сериозна военна активност.

:31:52
Чуваме много изтрели.
:31:56
Изтрели....

Преглед.
следващата.