Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:32:06
Това боли!
:33:03
Стой тук.
:33:14
Д'еба.
:33:27
Никога не си ме харесвал ,нали?
:33:39
Оръжието!
:33:56
Имах предвид,хвърли ми го.

Преглед.
следващата.