Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:47:04
Ударна група.
:47:07
Отговорете!
:47:21
Моров.Девъро.Отговорете!
:47:24
Ударна група!
:47:26
Отговорете!
:48:00
Аз съм и нещо като леля.
:48:03
Трябва ми родител
да подпише декларацията.

:48:06
Тя има хематом.
Опитахме се да контролираме разпространението...

:48:10
...но може да се наложи да оперираме.
:48:12
Не мога да го направя без съгласието
на родителите. Извинете ме.

:48:18
Люк,къде си по дяволите?
:48:30
Какво става?
:48:31
Същото което се е случило тук.
СЕТ го няма.

:48:34
Мислех ,че е огромна машина.
:48:36
Точно така. Мозъкът го няма.
Не знам как се е преместил.

:48:39
Хайде.
:48:41
Трябва да кажем на генерал Радфорд.
:48:43
Не му вярвам. Трябва да открия
СЕТ преди да разбие кода.

:48:47
-Нали каза че не може.
-Той става все по-умен и бърз.

:48:50
Трябва да намеря компютър
за да вляза в системата.

:48:58
Как можеш да проникнеш
ако няма телефони?


Преглед.
следващата.