Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:49:02
Знам една линия която
ползва собствен сателит.

:49:09
-Какво правиш?
-Просто карай.

:49:12
Значи наистина си бил един от тях?
:49:15
Как се става доброволец за това?
:49:17
Никак.
Бях убит във Виетнам.

:49:20
Дилън--
Др. Котнер...

:49:22
...обърна процеса,
съживи ме отново.

:49:25
Спаси ми живота.
:49:26
Значи си нормален?
:49:29
Напълно.
:49:33
Очите напред войниче.
:49:36
Извинявай.
:49:37
Ами жена ти?
:49:39
Какво мисли тя за всичко това?
:49:42
Тя е мъртва.
:49:45
Мамка му.
:49:48
Съжалявам.
:49:50
И аз.
:49:55
Какъв ни е плана?
:49:57
Какво искаш да кажеш?
:49:58
И двамата сме в кюпа.
:50:01
Ти си моят репортаж,забрави ли?
:50:03
Заедно,
Не мисля.

:50:06
Спасих ти живота одеве.
Забрави ли?

:50:09
За малко да ме изпечеш.
:50:11
Хайде де.
:50:16
Вътре си.
:50:19
Добре.
:50:22
Та къде отиваме?
:50:24
Те имат ток.
:50:27
Сигурно се шегуваш?
:50:28
Знам със сигурност ,че на такива места
имат интернет връзка.

:50:31
От къде знаеш?
:50:34
Видях го по 60 мин.
:50:37
Да бе,добре.
:50:59
Стой тук. Кафе ако обичате.

Преглед.
следващата.