Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:05
Скоч.
:51:13
Тоалетната?
:51:15
Право натам ,господине.
:51:16
Натам?
:51:17
Да,господине.
:51:22
Мерси.
:51:25
Това VISA ли е...
:51:28
...или MasterCard?
:51:34
Ще свърша бързо.
:51:36
Всички са такива.
:51:40
Хайде. Хайде.
:51:49
Какво ще кажеш за малко лиз-близ?
:51:55
Не съм сама. С мъж съм.
:51:58
И аз бях така.
Рискувай.

:52:04
Да рискувам.
:52:05
Ще ти разкажа нещо за риска.
Но първо ще пийна още едно.

:52:12
Хайде.
:52:20
-Някакъв ме фрасна.
-К'во?

:52:22
В компютърната зала е.
:52:25
Никой не виждам.
:52:29
Всеки четвъртък.
:52:32
Знам кой си.
:52:33
Какво става?
:52:35
Някакъв каубой в компютърната зала.
:52:38
Да го пояздим.
:52:40
Мама му.
:52:46
Тръгвам си. Без насилие.
:52:58
--върха на сградата и падна
в камион за смет.


Преглед.
следващата.