Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

:54:02
Ела тук!
:54:07
Хайде!
:54:24
Билетче.
:54:25
Изпускате страхотен
бой вътре.

:54:28
-Супер.
-Няма нищо.

:54:36
Прекратете издирването.
:54:38
Знам къде отива Девъро.
:54:41
Ромео, имам задача за теб.
:54:45
Видях приятелката ти.
Хубава двойка сте.

:54:49
Не е мой тип.
Ама за тебе е идеална.

:54:52
Какво искаш да кажеш?
:54:53
Няма класа.
:54:56
Много си далече от истината.
:54:58
Тогава по какви си падаш?
Щастлива домакиня?

:55:01
Женските специални части?
:55:03
Чакай,нека позная.
Рокерка.

:55:07
Винаги съм си падал по мажоретките.
:55:15
Това ще бъде подложено на гласуване
в Сената следващата седмица--

:55:20
Прекъсваме за важно съобщение.
:55:22
Мобилизирани са полицията и
националната гвардия...

:55:25
... за да се справят с най-големия
срив на електрозахранването в Тексас.

:55:29
Тук е Маги. В болницата Св. Марк съм.
Хилари е зле.

:55:33
Сега я местят в отделна стая.
:55:36
Ела възможно най-бързо.
:55:41
Добре де добре.
Чекай малко.

:55:46
Дано да сте разбрали тоя път.
Казах дълбока чиния,а не тънка и хрупкава!

:55:53
Скарида.
:55:55
Кое е мацето?
:55:57
Ерин Янг.
:55:59
Гаджето от новините.

Преглед.
следващата.