Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:01:36
Мразя го тоя.
1:01:49
Татко?
1:01:52
Не.
1:01:55
Кой си ти?
1:02:00
Аз съм СЕТ.
1:02:01
Няма начин.
1:02:04
Направих си тяло.
1:02:11
Температурата ти се покачва.
Болна си.

1:02:13
Страх ме е.
1:02:17
Искам татко.
1:02:20
И аз.
1:02:22
Девъро, Хилъри.
1:02:24
Стая 325.
1:02:26
Чакайте! Господине!
1:02:57
Не мърдай!

Преглед.
следващата.