Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:03:07
Изпази т'ва!
1:03:40
Следваща спирка, интензивното!
1:04:09
Спасен от звънеца.
1:04:13
Добре ли е Хилъри?
1:04:15
-СЕТ я взе.
-Къде?

1:04:19
Обратно.
1:04:35
Слушай.
1:04:37
Трябва да ми осигуриш време
да вляза и да изляза.

1:04:40
Помогни ми да си
върна дъщерята.

1:04:43
Благодаря.
1:04:51
Страх ме е ,че няма да се върнеш.

Преглед.
следващата.