Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:06:40
Ромео те уби.
1:06:42
Да,сега съм една от тях.
1:06:45
Ще унищожа СЕТ.
1:06:48
Не мога да ти позволя да направиш това.
1:07:22
Все още е човек...
1:07:24
...засега.
1:07:25
-Ако нараниш дъщеря ми--
-Няма да я нараня.

1:07:28
Мога да и помогна.
1:07:30
Да я излекувам.
1:07:31
-Мога да спра унищожаването на мозъка.
-Ако ти дам кода.

1:07:34
Ако умра аз и тя ще умре.
1:07:37
Изборът е твой.
1:07:39
Всички ще умрем. Армията
е минирала цялата сграда.

1:07:42
Това не ме притеснява.
1:07:46
Дай ми кода,Люк.

Преглед.
следващата.