Universal Soldier: The Return
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:10:27
Откажи се Люк.
1:10:29
Знаеш ,че не можеш да победиш.
1:11:42
Това не помага.
Нали вече опита.

1:11:52
Прав си.

Преглед.
следващата.