Blood: The Last Vampire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:02
Zjevnì je z toho každý rozrušený.
:08:05
Jak hrozné.
Doufám, že to neovlivní obchod.

:08:09
Nedá se nic dìlat, když vydìláváme
díky základnì.

:08:15
Nedá se nic dìlat, když vydìláváme
díky základnì.

:09:36
- Dobrý den.
- Dobrý den.


náhled.
hledat.