Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:04:09
Zaglavila sam se!
:04:19
Nazad!
:05:04
Gospodine Tvidi!
:05:07
Šta radi ta kokoška
van ograde?

:05:11
Ne znam.
:05:13
Pobrini se za to!
Brzo!

:05:24
Nauèiæu te
da ne praviš budalu od mene.

:05:32
Neka vam to svima bude lekcija!
:05:34
Nijedna kokoška ne može da pobegne...
:05:36
...s Tvidijeve farme!
:05:50
BEKSTVO IZ KOKOŠINJCA

prev.
next.