Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:18:01
Znate, šta je problem.
Ograda nije samo oko farme,

:18:04
veæ je tu, u vašim glavama!
:18:07
Postoji lepše mesto.
:18:10
Negde iza tog brda.
:18:12
Ima mnogo mesta,
mnogo drveæa.

:18:16
I trave.
:18:18
Možete li to da zamislite?
:18:20
Sveža zelena trava.
:18:23
Ko æe nas hraniti?
:18:24
Sami.
:18:26
-A gde æe biti farma?
-Neæe biti farme.

:18:28
-A gde æe živeti farmer?
-Neæe biti ni farmera.

:18:32
Hoæe li biti na odmoru?
:18:33
Nigde ga neæe biti,
zar ne razumete?

:18:36
Neæe biti uzimanja jaja,
ni farmera, ni pasa,

:18:38
ni gospodarice, ni ograde!
:18:43
U celom životu nisam èula
nešto tako èudesno!

:18:47
Èiste gluposti!
:18:50
Suoèite se sa èinjenicama, sestre!
:18:52
Šanse, da pobegnemo odavde
su milion prema jedan!

:18:57
Znaèi postoji šansa.
:19:20
Oh, ne!
Šta radim?

:19:23
Koga pokušavaš da prevariš?
Ne možeš da prebaciš celu grupu kroz...

:19:30
Nemoæna sam.
:19:42
Sloboda!

prev.
next.