Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:51:14
Drži se.
:51:20
Pazi!
:51:34
PRELIV
:51:53
Ovde je ko u peænici.
:52:04
Doði!
:52:06
Èekaj! Dolazim...
:52:09
Ništa ne brini!
:52:11
Idi do...
:52:24
Vrata!
:52:48
Eksplodiraæe! Bežimo!
:52:51
KVAR SISTEMA
:52:54
BAROMETAR
:52:55
Šta si to uradio,
nesposobnjakoviæu?

:52:58
Ništa!

prev.
next.