Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:59:13
U GRADU OVE NEDELJE
:59:15
PRAVI SPEKTAKL
:59:54
Top.
:59:57
To ti daje potisak.
:59:58
Znala sam sve vreme da je prevarant.
1:00:00
Zapravo, nisam èak
sigurna ni da je Amerikanac.

1:00:04
Onda?
1:00:06
Koji je sledeæi plan?
1:00:08
Pomirimo se s tim.
Jedini naèin da odemo odavde je

1:00:11
da nas stave u pite.
1:00:14
Možda je samo otišao na odmor.
1:00:16
Možda je samo otišao
što dalje od tebe i tvog štrikeraja!

1:00:22
Ti si ga
uvek napadala.

1:00:26
Da vidiš sad kako je to!
1:00:29
Ne guraj me cetvorooka!Tišina!
1:00:31
Tišina rekao sam!
1:00:33
Neredi meðu redovima.
To je baš ono što neprijatelj želi.

1:00:36
Tako može lako osvojiti položaj!
1:00:38
Dobra eskadrila se uvek drži zajedno,
1:00:40
baš
kao što smo mi radili u RAF-u.

1:00:43
Joko za upravljaèem,
Flapi na mapi,

1:00:45
a Vizbang na repu.
1:00:47
Tako se to radi. Tako se dobija bitka.
1:00:52
Tako se osvajaju medalje!
1:00:54
Daj, uæuti više
1:00:56
o tvojim glupim medaljama!

prev.
next.