Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

1:05:00
Mek brzo potrebni su nam proraèuni.
1:05:02
Agnes.
To mora biti stvarno sigurno.

1:05:05
-Pažljivo, Fauler!
-Nema problema!

1:05:08
Banti. Pomozi mu.
1:05:10
Vrlo dobro, Babs.
Samo tako.

1:05:12
Nema problema, lutko.
1:05:29
O, ja sam takav tip...
1:05:33
koji muva okolo...
1:05:36
i uvek je na drugom mestu.
1:05:38
Putuje okolo
i traži devojku...

1:05:44
TO JE DODIR ŽENE
1:05:52
NOVO.
KOKOŠIJE PITE GOSPOÐICE TVIDI.

1:05:57
Bože!
1:06:05
Hajde.
1:06:08
Molim te.
1:06:14
Oh, ne.
1:06:15
Popravio ga je.
1:06:22
Donesi kokoške.
1:06:25
Koje?
1:06:27
Sve.
1:06:29
MAKSIMUM
1:06:35
Moj alat!
1:06:38
Male lopurde!
1:06:41
Kakav je plan?
1:06:47
Napad!
1:06:50
Dobar plan.
1:06:54
Gospoðo Tvidi!
1:06:59
Gospoðo Tvidi!
Kokoške se bune!


prev.
next.