Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

1:13:00
Moj bože!
Šta je to bilo?

1:13:02
Prevelika težina zapovednièe.
1:13:04
Motori neæe izdržati!
1:13:10
Moj bože.
1:13:11
Babs.
Makaze.

1:13:15
Našla sam!
1:13:17
Spusti me dole.
1:13:18
-Ali Džindžer...
-Uèini to!

1:13:20
Sad æu vas sve uhvatiti.
1:13:22
Šta je to znaèilo?
1:13:23
Da smo nadrljale!
1:13:38
Niže!
1:13:39
Pokušavam!
1:13:47
Fauler, pazi!
1:13:58
Džindžer!
1:14:08
Paljba!
1:14:13
O ne.
Moja jaja!

1:14:23
Šta èekate!
1:14:25
Nemamo više jaja!
1:14:27
Džindžer! Pazi!
1:14:53
Pa-pa.
1:14:54
Bomba je baèena!
1:14:57
Gospodine Tvidi!

prev.
next.